ISTOK SE BUDI

Gdje se najviše troši, a gdje najviše proizvodi nafta?

Poznata je činjenica da u svjetskoj potražnji za energijom dugo dominiraju SAD i europske zemlje. Prognoze govore da će se na tom području situacija u idućih 18 godina bitno promijeniti. Pogledajte u kojem smjeru i koji su to alternativni izvori energije koji bi mogli nadomjestiti skupa fosilna goriva.

 

Svjetska potražnja za energijom

Graf prikazuje globalnu potražnju za energijom od 1980. do 2030. godine, podijeljeno prema ključnim regijama. Potražnja je izražena u ekvivalentu milijuna barela nafte dnevno. Evidentno je da razvijeni svijet (prvenstveno SAD i EU) čini najveći dio trenutne potrošnje, a svijet u razvoju (prvenstveno Kina i Indija) najveći dio budućeg porasta potražnje.

Foto:

Svjetska proizvodnja nafte

Graf pokazuje svjetsku proizvodnju nafte od 1930. do 2050. godine, podijeljeno prema ključnim proizvođačima / vrstama nafte. Proizvodnja je izražena u milijardama barela godišnje. Evidentno je da je vrhunac proizvodnje konvencionalne nafte u SAD-u dosegnut još ranih 70-ih, od kada je proizvodnja u padu. Također je jasno vidljivo da je Bliski istok daleko najjači i najdugotrajniji izvor jeftine nafte (za razliku od skupe ‘heavy’ ili ‘deepwater’ nafte). Europa (na računajući Rusiju) u proizvodnji nafte sudjeluje minimalno, iako je jedan od najvećih potrošača.

Foto:

Predviđanje budućih izvora energije

Predviđanja izvora energije u budućnosti variraju od istraživanja do istraživanja. Ipak, neke su pretpostavke konstantne: 1. Fosilni izvori nafta i ugljen i s njima vezani prirodni plin će svakako opadati. 2. Udio obnovljivih i novih tehnoloških izvora će rasti. 3. Hidroelektrična energija nema puno potencijala za rast potreban za nadomještanje fosilnih izvora, kao ni vjetroenergija. 4. U udjelima novih izvora, neka predviđanja naginju većem rastu nuklearne energije, ali većina preferira solarnu energiju.

Foto:
Emanuel Vlačić 25.03.2012.