Dana 26.5.2011. u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, Kristina Afrić Rakitovac sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Irena Vukmanov Šimokov, predsjednica udruge Fair Trade Hrvatska, održale su predavanje Fair Trade: Sustav pravedne trgovine.

Fair Trade je trgovinsko partnerstvo utemeljeno na dijalogu i društveno-odgovornom poslovanju u kojem se plaćanjem poštene cijene za sirovine odn. proizvode marginaliziranim proizvođačima u zemljama u razvoju osigurava isplativost, održivost i konkurentnost.  Vizija Fair Trade-a je svijet u kojem su pravda i održivi razvoj okosnica trgovine, a krajnji cilj je ukidanje siromaštva.    Fotografije s predavanja Članak iz Glasa Istre