10.studenog 2011. god. u 16,30 sati

(Odjel za ekonomiju i turizam “Mijo Mirković”, Pula, Dvorana Pula)

  Prezentacija daje autorski pregled prirodoslovne, tehničke i osnovne društvene problematike vezane uz rasprave o klimatskim promjenama u slijedećih 30-ak godina. Pregledom i povezivanjem više i manje poznatih pojmova nastoji se otvoriti nove i ne-standardne poglede na projekcije stanja materijalne okoline u slijedećih nekoliko desetljeća. Jedan od ciljeva je i potaknuti svakog pojedinca da osvijesti projicirana očekivanja stanja bio-fizikalne okoline u kojoj će živjet 2047.g., uz moto “klimatski sam skeptik, hoću li imati prijatelja 2047.g.?”. Pregledom prirodoznanstvenih projekcija (poznatih IPCC i sličnih grafova) i njihovih refleksija na proizvodnju hrane, ekonomski razvoj, potrošačko društvo, ljudska prava i nejednakosti među pojedincima nastoji se smjestiti u lokalni kontekst prirodne i društveno-ekonomske posljedice trenutnog globalno diktiranog razvojnog programa. Na kraju se otvorenim ostavljaju putokazi prema mogućim alternativama. Predavanje je uvodne naravi i ne nudi revolucionarna globalna rješenja, ali nastoji glasno upozoriti na opseg i važnost problema. Glavni je cilj pružiti ‘štofa’ za kreativnu raspravu među prisutnima. Dr.sc. Mladen Domazet (1978) je viši asistent pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi na obrazovnim istraživanjima i razvoju obrazovanja, posebice prirodoznanstvenog obrazovanja i obrazovanja za održivi razvoj. U proteklih nekoliko godina predavao je izborne i obvezne kolegije iz filozofije na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je fiziku i filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu, a doktorirao na temi objašnjenja u filozofiji fizike na Sveučilištu u Zagrebu. Obje discipline imaju iznenađujuće puno poveznica sa suvremenim sudarom globalnog biotopa i civilizacije. Trenutno se bavi oblikovanjem fizikalnih, društvenih i kulturalnih uvjeta za optimalnu eksplanatornu konceptualizaciju klimatskih promjena u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Stručni je suradnik i na regionalnoj inicijativi za obrazovanje iz područja održivog razvoja ENjoinED (www.enjoined.edupolicy.net). Više o predavaču na http://www.idi.hr/cerd/index.php/hr/publikacije/mladen-domazet   Predavanje je pratilo preko 80 korisnika (studenti, profesori, knjižničari i ostali). Fotografije s predavanja.   httpv://www.youtube.com/watch?v=3PNCAXi4KCA Prezentaciju predavanja Klima 2047. god pogledajte na Klima 2047 Pula EX[1]