ZBOR NOVINARA ZA OKOLIŠ HND, u suradnji s Građanskom inicijativom Istre   organizira danas   Okrugli stol 8.3.2012. u 10 sati HND Zagrb, Perkovčeva 2   MEGAPROJEKTI:TE PLOMIN 3 NA UGLJEN, SMIJEMO LI OSTATI RAVNODUŠNI?   19. listopada do 16. studenoga bila otvorena javna rasprava za TE Plomin 3 ili C, koja bi s novih 500 MW bila četiri puta veće snage od TE Plomin 1 (120 MW), a zajedno s TE Plomin 2 (210) imala snagu 710 MW. Nevladine udruge su upozorile da je TE na ugljen vožnja suprotnim smjerom od EU, da se je prostornim planom županije dopuštena TE na plin a ne na uljen i to jednake snage kao TEP1, da studija pokušava minorizirati utjecaj na zdravlje građana, da ne razmatra drugu lokaciju i tehničko-tehnološko rješenje, i drugo.   Prema Arhuškoj konvenciji i Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša javnost ima pravo znati i sudjelovati u odlučivanju o okolišu.   Danas ćemo razmotrite kako stoji s tima pravima u slučaju Plomina u svjetlu navedenih zakona.   Pozvani su predstavnici nadležnih ministarstava, stručnih institucija, nevladinih udruga i medija.   Sudionici i uvodnici “okruglog stola”:   1 Prim dr sc Lucijan Mohorović, Član UO HDZE (Hrvatskog Društva za Zdravstvenu Ekologiju) Zagreb, Znanstveni suradnik Katedre za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (email : lucijan.mohorovic@pu.t-com.hr, Tel 0915236321)   2. Dipl Ing Dino Debeljuh, ekološki aktivist (email: dinodebeljuh@hotmail.com, Tel 052 730 102)   3. Debeljuh Dino-Istovremeno veza sa Prof. Dr Davorom Pavunom,Zurich-Zagreb,   4. Dipl Ing Arh. Bruno Poropat – Dugogodišnji stručnjak za okoliš i prostorno planiranje u Istarskoj županiji (email bruno.poropat1@pu.t-com.hr, Tel 052 815 660)   Domagoj Stjepan Krnjak, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektor za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje   HEP – nisu se odazvali   Izrađivač studije: Ekonerg d.o.o., Koranska 5, Zagreb