Prenosimo popis tzv. cenzuriranih pitanja vezanih za TE Plomin 3 koji je sastavila grupa autora među kojima su i prof.dr.sc. Axel Luttenberger te  prof.dr.sc. Enco Tireli.
Datoteka:TE Plomin 2.jpg
1. Je li točna informacija da HEP ima dovoljno izgrađenih proizvodnih kapaciteta kako bi u normalnoj hidrološkoj godini podmirio potrebe potrošača električne energije? Ako je ta informacija točna, zašto već nekoliko godina nisu u pogonu TE Rijeka i TE Sisak ukupne snage 700 MW? Radi usporedbe to je inače snaga TE Plomin 2 i 3 zajedno.

2. U Studiji utjecaja na okoliš i u objavljenom natječaju za izbor strateškog partnera za TE Plomin 3 nije predviđen spojni dalekovod. Navodno se planira spoj prema Buzetu i Italiji? Što je točno?

3. Jedan od ponuditelja za TE Plomin 3 je talijanski Edison. Je li vas taj ponuditelj upoznao s činjenicom da je talijanski Vrhovni sud zabranio preinaku termoelektrane TE Tolle kraj Venecije snage 2.600 MW s tekućeg goriva na ugljen zbog troškova emisija CO2 i zaštite okoliša?

4. Jedan od ponuditelja za TE Plomin 3 je i poznata poljska firma. Je li vas taj ponuditelj upoznao s činjenicom da je poljski sud zabranio gradnju termoelektrane TE Opole na ugljen snage 2×900 MW zbog troškova emisija CO2 i zaštite okoliša?

5. Rečeno je da se izgradnjom obnovljivih izvora mora osigurati i stabilni izvor energije kako bi se u slučaju naglih promjena potrošnje električne energije nadomjestilo obnovljive izvore. Znate li činjenicu da termoelektrani na ugljen za upuštanje u rad treba od 6 do 8 sati i da ona ne može biti zamjenski objekt obnovljivim izvorima električne energije?

6. U javnosti se kao jedan od razloga gradnje TE na ugljen ističe da je prirodni plin skuplji od ugljena. Koliki bi bio trošak proizvodnje jednog MWh iz TE Plomin 3 na ugljen s predloženim procesom, a koliko iz TE na plin s kombi-procesom ako se uzmu u obzir svi troškovi (gorivo, ulaganje, financiranje, emisija CO2, amortizacija i prerada)?

7. Koju ćete cijenu električne energije iz TE Plomina 3 prihvatiti strateškom partneru?

8. Imaju li građani pravo odlučivati o sudbini TE Plomin 3 obzirom da moraju snositi troškove gradnje i korištenja izvora električne energije kroz cijenu električne energije pa i s obzirom da ne mogu birati dobavljača električne energije (već će to biti isključivo HEP)? Zašto HEP to nije učinio sukladno međunarodnom ugovoru o prihvaćanju Arhuške konvencije?

9. Koliko je štetno po okoliš i zdravlje (eksterni troškovi) korištenje ugljena za proizvodnju električne energije, a koliko plina izraženo novčano? Kako se određuje kriterij društvene štete i korisnosti proizvedene električne energije?

10. Često se spominje da je HEP odabrao najbolju tehnologija procesa. Koji je kriterij za takvu ocjenu?

11. Koji je energent za TE Plomin 3 dostupniji? Domaći plin ili uvozni ugljen?

12. Hoće li, prema natječaju za strateškog partnera u TE Plominu 3, biti izabran ponuditelj koji bi za TE Plomin 3 ponudio slične partnerske uvjete kao što ima RWE u TE Plominu 2?

13. Jeste upoznati sa Strategijom korištenja energenata američkog Kongresa od 2008. godine u kojoj su termoelektrane na plin navedene kao najisplativije?  

Dokumentacija