Predavačica mr. sc. Tanja Kocković Zaborski iz Etnografskog muzeja Istre je u Gradskoj knjižnici Poreč 7. studenog u 18 sati održala predavanje Tradicijska hrana i zdravlje. Ukupno 38 korisnika.

Narodna je medicina kroz povijest bila jedini način liječenja (pogotovo u ruralnim dijelovima), a znanje se prenosilo s generacije na generaciju, najčešće usmenim putem. U prošlim stoljećima ljudi su bolje poznavali ljekovita svojstva biljaka te su ih svakodnevno koristili kako bi liječili razne bolesti. Samoniklo bilje činilo je bitan dio svakodnevne prehrane. Današnji moderan način života, a posebice hrana koja obiluje šećerom i masnim kiselinama, utjecali su na razvoj suvremenih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes.

Ovim predavanjem želi se istaknuti da je, uz aktivniji način života i tradicijsku i zdravu (ekološku) prehranu, i danas moguće puno kvalitetnije i zdravije živjeti.