21.03.2012. – U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izradilo temeljem članka 53. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11).
Pravilnikom se propisuje način praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, opseg i vrsta mjerenja, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, postupak uzorkovanja i vrednovanja rezultata mjerenja, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka o emisijama i način redovitog informiranja javnosti o praćenju emisija. Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Pravilnika davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 21. travnja 2012. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb ili na sljedeće e-mail adrese: solveg.kovac@mzopu.hr odnosnomario.stipetic@mzopu.hr. Prijedlog Pravilnika bit će dostavljen na mišljenja i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi izradit će se konačni tekst Pravilnika radi objave u Narodnim novinama.