Priručnik ZA obnovljive izvore energije! rezultat je zajedničkog rada autora iz partnerskih organizacija (Energetski institut Hrvoje Požar, DOOR i FOCUS) na dva projekta: “Javno zagovaranje i praćenje politika vezanih za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost” te projekta REPAM”.
Cilj je upoznati građanke i građane koji podržavaju korištenje obnovljivih izvora energije s metodama pomoću kojih mogu utjecati na donosioce odluka, kako bi se povećalo njihovo korištenje u Hrvatskoj. Priručnik se sastoji od šest poglavlja, od kojih prvih pet opisuju procese donošenja odluka u Hrvatskoj i EU te metode kao što su javno zagovaranje, kampanje, promocije i obrazovanje na području obnovljivih izvora energije. Zadnje poglavlje donosi pregled tehnologija obnovljivih izvora energije s najvećim potencijalima za korištenje u Hrvatskoj. Nadamo se da će ova publikacija pomoći i potaknuti sve zainteresirane građanke i građane u zagovaranju energetski održivijeg društva. Priručnik se može preuzeti u tiskanom obliku ili u elektonskom obliku ovdje.   Izvor: http://www.door.hr/wordpress/