U Sveučilišnoj knjižnici u Puli, 29. svibnja 2012. godine u 18,00 sati, dr. sc. Vladimir Lay s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar održao je predavanje i promovirao knjigu Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. Predavanje je organiziralo Društvo bibliotekara Istre u sklopu projekta Zelena knjižnica. (Ukupno: 15 korisnika)

Knjiga Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja, autora V. Laya i D. Šimleše, posvećena je sociologijskoj interpretaciji nacionalnih interesa razvoja Hrvatske kroz prizmu, dakle kroz pristup i kriterij dugoročne održivosti i koncepta održivog razvoja. Metodom strogog odabira po temeljnom kriteriju da je nacionalni interes ono nešto što se odnosi na mir i sigurnost, odnosno opstanak ljudi koji žive na nekom teritoriju, u nekoj državi, definirano je i detaljnije opisano sedam temeljnih nacionalnih interesa razvoja Hrvatske. To su:

  1. čuvati i održivo koristiti prostor i prirodne resurse Hrvatske,
  2. organizirati dovoljnu i neovisnu reprodukciju hrane,
  3. osigurati dovoljnu i neovisnu reprodukciju energije,
  4. osigurati socijalnu koheziju društva,
  5. razvijati Hrvatsku na regionalan način i tako optimalizirati korištenje svih njenih lokalnih resursa,
  6. jačati ekonomski i ekološki održivu proizvodnju roba i usluga,
  7. usmjeravati potrošnju u smjeru ekološki i ekonomski održivih oblika potrošnje.

Knjiga predstavlja sociologijski prilog određenju razvojnih prioriteta razvoja Hrvatske pri čemu je kriterij prakticiranja sinteze ekološke, ekonomske i socio-kulturalne održivosti osnovni. U dodatku su dane smjernice za odgoj i obrazovanje u smjeru afirmacije nacionalnih interesa razvoja Hrvatske, odnosno razvoja kao kretanja ka integralnoj održivosti. Knjigu možete preuzeti OVDJE.

Fotografije s predavanja 

 

httpv://youtu.be/LVA5egB91k4