U sklopu globalnog pokreta Let’s do it! World Cleanup 2012 u Hrvatskoj se provodi kampanja Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš, koja će 21. travnja 2012. okupiti najveći broj volontera ikada u zajedničkoj akciji čišćenja. Kampanja ima za cilj podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te motiviranja i podizanja svijesti svih građana o važnosti očuvanja okoliša pri čemu svatko od nas ima svoju ulogu, a kulminacija kampanje je akcija čišćenja nepravilno odbačenog otpada u travnju 2012.g. Akciju je podržala i Agencija za odgoj i obrazovanje, te vas ovim putem molimo, da se sukladno svojim mogućnostima, uključite u akciju.  Proaktivno uključivanje učenika u promociju kampanje moguće je na razne načine. Senzibiliziranje djece i mladih na probleme u zaštiti okoliša i prirode su izuzetno važni. Proaktivno sudjelovanje učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti (ako što su ekolozi, novinari, foto i video grupe i sl.) u svrhu promociju kampanje, te eko pitanjima, omogućiti će poticanje na učestvovanje i osvješćivanje o tim važnim pitanjima. Materijali će se, u dogovoru s učenicima, koristiti i za potrebe kampanje. Obrazovne institucije, prema svojim mogućnostima, mogu se uključiti uz prethodni dogovor i dan prije akcije, u petak 20. travnja 2012., čišćenjem okoliša u okolici svoje škole, a mogući su i dogovori za čišćenje i lokacija divljih odlagališta otpada udaljenih od samih obrazovnih institucija.  

Akcija Zelena cistka, jedan dan za isti okolis[1]

http://www.zelena-cistka.org/