permakultura

Društvo bibliotekara Istre već četvrtu godinu za redom organizira predavanja, tribine i filmske projekcije u sklopu projekta Zelena knjižnica, a 2014. godinu otvaraju predavanjem Permakultura kao globalna društvena promjena diplomiranog permakulturiste Brune Motika u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u organizaciji Društva bibliotekara Istre 24. siječnja u 18 sati. (65 korisnika)

Predavanjem je ujedno najavljen 72-satnog tečaja permakulturnog dizajniranja koji će početi u Puli 31. siječnja u organizaciji udruga: ZMAG, Zelena Istra i Savez udruga Rojca. Više o tečaju

 

permakultura

Otkriće poljoprivrede i korištenje fosilnih goriva omogućili su čovječanstvu veliki razvoj i napredak, no taj napredak ima i svoj negativan utjecaj koji je sve više očit. Resurse potrebne za život trošimo na neodrživ način i pitanje je kako će generacije koje dolaze iza nas uspjevati zadovoljiti svoje potrebe. Suočeni smo s dva velika problema za koja za sad nemamo rješenja, a to su: klimatske promjene i jednostavna činjenica da je naša planeta ograničena.
Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja održivog životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na integriranom tradicijskom i suvremenom znanju i vještinama.
Da li permakultura ima potencijal da riješi probleme s kojima smo suočeni?

Fotografije s predavanja

 

 

Prezenetacija predavača

Preuzmite cijelo predavanje u MP3 formatu