IMG 1010

Dana 03.02.2014. na Fakultetu za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković” dvorana „Pula”, na adresi Preradovićeva 1 (nova zgrada), održala se manifestacija

UTJECAJ DANAŠNJEG DRUŠTVA NA ZDRAVLJE I OKOLIŠ – ULOGA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE (50 korisnika)

 

IMG 1010

Manifestacija se sastojala od dva zasebna događanja:

• „Predavanje i javna tribina o ekološkoj poljoprivredi u sklopu projekta POPEYE” (Promoting Organic Production Enchancing Youth Employment).

• „Predavanje i rasprava o utjecaju odluka koje donosimo na okoliš – projekt COHEIRS” (Civic Observers for Health and Environment: Initiative for Responsibility and Sustainability).

Predavanje i javna tribina u organizaciji Istarske županije o ekološkoj poljoprivredi u sklopu projekta „POPEYE” održati će se od 17:00 – 18:30 sati. Započet će uvodnim predstavljanjem rezultata projekta i prezentacijom (edukacije, web stranica i katalog) nakon čega će se održati tri zanimljiva predavanja: „Ekološkom poljoprivredom do očuvanja okoliša”, „Izazovi, prilike i rješenja u Ekološkoj poljoprivredi” te „Solidarna ekonomija: Budućnost održivog ruralnog razvoja”. Predavači su Sunčana Pešak aktivistica iz Zelene Mreže Aktivističkih Grupa, Andrea Vugrinović predsjednica Klastera ekološke poljoprivrede, Ina Delić članica Grupe solidarne razmjene. Predavanja će završiti javnom raspravom u koju će se uključiti sudionici projekta POPEYE. Projekt je financiran u sklopu EU programa „Youth in Action”.

Predavanje i rasprava u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva o utjecaju odluka koje donosimo na okoliš u sklopu projekt „COHEIRS” održati će se od 18:30 – 20:30 sati. Sastojati će se od dva predavanja i rasprave. Prvo predavanje pod nazivom „Prehrambeni suverenitet u svijetu i Hrvatskoj” održat će Sunčana Pešak iz ZMAG-a. Drugo predavanje održat će Andrea Vugrinović iz Klastera ekoloških poljoprivrednika na temu: „EU regulativa – prilike i prijetnje”. Nakon predavanja slijedi rasprava na kojoj će sudionici donijeti prijedloge preporuka za donositelje odluka na EU razini. Projekt je financiran u sklopu EU programa „Europa za građane”.

Cjelokupna manifestacija podržana je od strane Društva bibliotekara Istre i projekta Zelena knjižnica.