four smokestacks

Dr. sc. Jelena Puđak je u sklopu projekta Zelena knjižnica održala predavanje Društvo visokih emisija u petak 26. rujna u 18 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. (9 korisnika)

 

four smokestacks

U predavanju smo se bavili temom antropogenog utjecaja na recentne klimatske promjene, odnosno strukturom društvene organizacije koja je u korijenu tog utjecaja. Prije svega predstavljen je kratki pregled interakcije znanstvenih otkrića/upozorenja i političkog odgovora na problem klimatskih promjena, te je objašnjena politizacija znanosti o klimi. Navedeno bitno utječe na javnu percepciju i društveni odgovor na problem, te korijene ima u društvenoj organizaciji koja ‘su-proizvodi’ problem klimatskih promjena.
Društvena organizacija koju nazivamo ”društvo visokih emisija” odnosi se na postojeći tehnologijski organizacijski ustroj suvremenih društava kao bitan ”nusprodukt” su-proizvodi globalno zagrijavanje, te posljedično – klimatske promjene. Naime, razvijena društva su snažno usmjerena na fosilna goriva te na druga goriva i tehnologije koje stvaraju druge stakleničke plinove. Imajući na umu karakteristike društva klimatskih promjena, osvrnuti ćemo se na karakteristike Hrvatskog društva kao društva visokih emisija.
Zaključno, odgovoreno je na pitanje što je potrebo za tranzicju na društvo niskih emisija.

 

130514-16583

 Jelena Puđak rođena je 1984. Godine u Zagrebu. Nakon opće gimnazije upisuje studij filozofije i sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, koje završava 2007. godine. Diplomirala je iz područja socijalne ekologije. Godine 2008/2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom faklutetu u Zagrebu, koji uspješno završava obranom doktorske disertacije na temu „Hrvatska i Klimatske promjene – sociološka analiza stanja i učinkovitosti politika za smanjenje emisija stakleničkih plinova” 2013. godine.

Od siječnja 2008. godine do danas radi na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na projektu ”Održivi razvoj Hrvatske” te kao članica Funkcionalnog centra za istraživanje održivog integralne održivosti i održivog razvoja.
Članica je upravnog odbora Hrvatskog centra ”Znanje za okoliš”, institucije koja se od 1994. bavi obrazovanjem za okoliš i održivi razvoj. U okviru ove institucije sudjeluje u provedbi projekta Europske unije Life 3 ”Osposobljavanje za provedbu Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Kyotskog protokola u Republici Hrvatskoj”.
Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija.