Astronom i edukator Korado Korlević održo je u sklopu Zelene knjižnice predavanje Zvjezdane ili neke druge staze – sljedećih 3,75 milijuna godina putovanja naše civilizacije. Predavanje se održalo u organizaciji Društva bibliotekara Istre 17. rujna 2015. g. u 18,30 sati na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Dvorana Pula (Preradovićeva 1, Pula). (300 korisnika)

Čovjek i civilizacija se upravo nalaze nalaze pred serijom izazova čije dimenzije inspiriraju i zastrašuju. Posljednji biološki i razvojni izazovi tog tipa si bili prije tri milijuna, prije 100.000 i 10.000 godina.

Pred nama je “veliki skok”, put prema zvijezdama. Kao što je otac astronautike, Konstantin Ciolkovski, rekao: ” Zemlja je kolijevka čovječanstva, ali čovjek ne može zauvijek ostati u kolijevci. Prošlost nas uči da se izazovi ne sastoje samo u savladavanju tehnološko-znanstvenih problema nego i o mnoštvu društveno-ekonomsko-ekoloških preduvjeta, koje treba naša civilizacija doseći, da “put prema zvijezdama” bude moguć.
To nije zadatak kojeg moraju odraditi samo znanstvenici – to je zadatak svih onih koji razumiju da u sebi nose zvjezdanu tvar, da su “zvjezdana djeca”.

Korado Korlević jedan je od vodećih hrvatskih astronoma i pokretača Zvjezdarnice Višnjan te mnogih edukacijskih projekata u Hrvatskoj u tom području. Otkrio je preko tisuću asteroida, a nakon otkrića dva kometa oni su i nazvani po njemu.