Predstavljanje knjige Dževdeta Hadžiselimovića “Klima se mijenja, a mi…” održalo se u sklopu Zelene knjižnice u četvrtak 29. listopada 2015. godine u 12 sati u Dvorani Tone Peruško na Filozofskom fakultetu u Puli (Ulica I. Matetića Ronjgova 1). Knjigu su predstaviti recenzentice Neala Ambrosi Randić, Livija Knaflič i autor. Organizatori:  Društvo psihologa Istre te Društvo bibliotekara Istre. (47 korisnika)

Knjiga Klima se mijenja, a mi… predstavlja zbirku članaka, većim dijelom već ranije objavljenih na www.scribd.com i www.dpi.hr vezanih za klimatske promjene, njihove posljedice po život na Zemlji i povezanost ljudi s time. Tri su članka objavljena i u „Psihologu“, magazinu Hrvatskog psihološkog društva. Neki su od njih kratki izvještaji o istraživanjima. Budući da su članci napisani u protekle tri-četiri godine, imaju i obilježje svojevrsnog dnevnika klimatskih promjena, odnosno njihovih manje ili više razornih učinaka u pojedinim dijelovima svijeta. Prvi je napisan u studenom 2011., a posljednji u lipnju 2015. godine. Zamisao o knjizi postojala je od početka, no kako je očuvanje povoljne klime urgentan problem, članci koji su obrađivali pojedine aspekte tog složenog fenomena objavljivani su čim su bili dovršeni. Između ostalog u knjizi se govori razornom utjecaju globaliziranog kapitalizma na ubrzavanje klimatskih promjena, o njihovom nepovoljnom utjecaju na zdravlje, a osobito mentalno zdravlje ljudi pa u sklopu te problematike opisuje se i solastalgija kao novi globalni neugodni sentiment. Između ostalog, sa stajališta psihologije obrađuje se složena pojava skepse, potiskivanja, zaborava ili poricanja klimatskih promjena. Nadalje, razmatra se značajno područje pedagogije klimatskih promjena, odnosno kako podučavati, razgovarati i motivirati za očuvanje klime ili, drugim riječima, kako klimatski opismeniti ljude i pridobiti ih da sudjeluju u mjerama i postupcima očuvanja klime. Knjiga je namijenjena svima pa nije pisana znanstvenim stilom, no osobito se tiče onih profesija koje po prirodi svog posla utječu na druge ljude (učitelji, liječnici, novinari, znanstvenici, političari, svećenici i sl.). Zbog neaktivnosti navedenih profesija, a osobito političara, u knjizi su kao svojevrsna opomena navedene brojne izjave djece iz cijelog svijeta, pa i onih koji pate ili stradavaju u ekscesima promijenjene klime. Dakako, to nije sve o čemu se govori u ovoj knjizi. Knjiga sadrži i mali rječnik klimatskih promjenama.
Budući da se problemi i pojave razmatraju s psihološkog stajališta, recenzije su napisale tri psihologinje: Neala Ambrosi-Randić, Livija Knaflič i Ana Karlović. Barbara Galant grafički je pripremila knjigu i oblikovala naslovnicu, a tekst je lektorirala Larisa Simić Seidel. Izdavač je Društvo psihologa Istre.

Knjigu preuzmite OVDJE

hadziselimovic
Dževdet Hadžiselimović psiholog je koji je većinu radnog staža proveo u Istri baveći se školskom psihologijom. Samostalno i u suradnji s kolegicama i kolegama napisao je brojne stručne članke, priručnike, prevodio, konstruirao i razvijao razne psihodijagnostičke testove i upitnike. Zanimaju ga i teme od općeg dobra, posebno vezane za održivost kvalitetnog življenja koje promišlja, istražuje, a u praksi promovira i potiče zajednicu na sudjelovanje. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, što strukovnih, što društvenih.

Fotografije s predavanja