Nova energetska politika RH – šansa za razvoj lokalne ekonomije naslov je predavanja koje će u sklopu Zelene knjižnice održati ekološki aktivist Vjeran Piršić na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli (dvorana 302) u petak 7.4. 2017. godine u 15 sati. Predavanje organizira Društvo bibliotekara Istre. Ulaz je slobodan.

Dosadašnja energetska politika Republike Hrvatske deklarativno je podržavala jače korištenje obnovljivih izvora energije, ali je u praksi provodila mjere koje su onemogućavale njihov jači razvoj. Dolaskom nove administracije i prelaskom energetike u novo ministarstvo došlo je do pozitivnih promjena koje treba uočiti i iskoristiti.

Paralelno s tim, na globalnom planu došlo je do potpisivanja i neočekivano brze ratifikacije Pariškog klimatskog sporazuma, ali i dolaska na vlast nove za zaštitu okoliša nesklone administracije u SAD-u. Svi ti događaji imaju snažan utjecaj i na Republiku Hrvatsku i to ne samo u energetskom sektoru (LNG terminal).

Konkretno, Hrvatska je pristupila izradi dvije izuzetno važne strategije, niskougljične i strategije prilagodbe na klimatske promjene, a uskoro će se pristupiti i izradi nove energetske strategije. Ta nova neizbježna promjena paradigme proces je u koji se treba uključiti i jedinice lokalne samouprave, i privatni sektor, i civilno društvo i akademska zajednica sa ciljem da se izbjegnu dosadašnje greške.

Fundamentalno je što efikasnije provesti hrvatsku energetsku tranziciju i pritom razviti lokalno gospodarstvo, što je tema ovog predavanja.