Aditivi u hrani: vodič kroz E brojeve naslov je knjige i predavanja autorice Ivane Vinković Vrček kojega će u sklopu Zelene knjižnice održati 23.11. u 18 sati na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli. Predavanje organizira Društvo bibliotekara Istre a ulaz je slobodan.

Smatra se da je, pored globalnog klimatskog poremećaja, nasilna impregnacija okoliša industrijskim kemikalijama postala jedan od najvažnijih ekoloških problema u 21. stoljeću. Uznemirujući podaci o povećanoj učestalosti alergija, raka, neuroloških i reproduktivnih bolesti, kao i o neumjerenoj i sve intenzivnijoj proizvodnji različitih vrsta kemikalija potakli su odgovorne u europskim institucijama da ponovo preispitaju potrebu, vrijednost i štetnost kemikalija na tržištu. U ovom predavanju biti će izložen dio priče o izloženosti kemikalijama, poglavlje o kemijskoj kontaminaciji hrane. Način proizvodnje hrane definira i naš odnos prema prirodi, prostoru i bioraznolikosti. Istovremeno, način proizvodnje hrane definira i sastav hrane. Neprimjerena asistencija znanosti i tehnologije kulturi prehrane izobličila je naš odnos prema hrani i prirodi. Takva znanstveno-tehnološka manipulacija hranom sve više poprima oblik pravog “prehrambenog nasilja”.


Dr. sc. Ivana Vinković Vrček

Biografski podaci

Ivana Vinković Vrček rođena je 14. kolovoza 1975. u Osijeku, Republika Hrvatska. Udana je i majka troje djece. Diplomirala je medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a doktorirala kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se usavršavala na više inozmenih institucija u Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj i Estoniji. Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za 2001. godinu i nagrade Nacionalnog programa stipendiranja „Za žene u znanosti“, u organizaciji L’Oréala ADRIA i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO za 2007. godinu. Radi kao znanstvenica u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. U javnom angažmanu sudjeluje na projektima edukacije, podizanja svijesti i razumijevanja demokracije i demokratskih procesa iz područja ekologije.