Urbana permakultura: kultiviranje grada naslov je predavanja permakultune dizajnerice Cvijete Biščević kojeg će održati u sklopu projekta Zelena knjižnica u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 15.3.2018. god. s početkom u 18 sati. Predavanje je besplatno, a organizira ga Društvo bibliotekara Istre.

Može li uzgoj hrane promijeniti ekološki otisak potrošača? Može li se hrana uzgajati i u gradu? Kako pospješiti bioraznolikost u urbanoj sredini i približiti prirodne cikluse urbanom identitetu? Mogu li gospodarenje biološkim otpadom i pravilna briga o tlu postaviti temelje zdrave kulture i ekonomije? Kako vratiti život u degradirana tla, a samim time i u hranu koju jedemo? Možemo li obnoviti lokalni hidrološki ciklus? A gdje ćemo pohraniti sav taj višak atmosferskog ugljika?

Gradovi su najveći potrošači resursa, te ujedno i najveći zagađivači. U RH gotovo 60% stanovnika već živi u gradovima, a u sljedećih nekoliko desetljeća očekuje se porast urbanog stanovništva u odnosu na ruralno. Promišljanje cjelovitih rješenja za izazove koji predstoje kritično je za izgradnju održivog okruženja koje podržava život ljudi a da pri tom ne ugrožava druge vrste i nužne funkcije ekosustava. Međutim, upravo ti izazovi predstavljaju i prilike za regeneraciju i kultiviranje raznolikosti.

Cvijeta Biščević je permakulturna dizajnerica i edukatorica s urbanističko-arhitektonskom pozadinom. Od 2012. godine istražuje praktična rješenja za održivu svakodnevicu koja mogu osnažiti pojedinca i ojačati socijalnu koheziju. Sudjelovala je u pokretanju nekoliko inicijativa za urbano vrtlarstvo, a posebnu strast razvila je prema kompostiranju i mikroorganizmima. Aktivno promiče unapređenje prehrambenog sustava kroz povećanje bioraznolikosti i regeneraciju krajolika, kako urbanih tako i ruralnih.