Efekti privatizacije upravljanja vodnim uslugama naslov je predavanja  kojeg će održati dr.sc. Desanka Sarvan u sklopu projekta Zelena knjižnica na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” 21.3.2018. god. s početkom u 17 sati. Predavanje je besplatno, a organiziraju ga Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” i Društvo bibliotekara Istre povodom Svjetskog dana voda.

Na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće javlja se globalna kriza vode čiji su uzroci klimatske promjene, rast broja svjetskog stanovništva, koncentracija stanovništva u gradovima, ali i implementacija gospodarske politike novog javnog menadžmenta u sektoru usluga opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe.
Liberalizacija tržišta usluga sudjelovanjem privatnog kapitala (privatizacija) u odnosu na uslugu opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe nije polučila pozitivne efekte u smislu poboljšanja usluga ili smanjenja cijena, kao što je to, primjerice, dostigla u sektoru usluga velikih mrežnih industrija (opskrba plinom, električnom energijom, telekomunikacije). Kako to pojedini slučajevi iz država koje su svoje probleme s opskrbom stanovništva vodom za piće i sanitarne potrebe pokušale riješiti davanjem koncesija privatnim kompanijama ukazuju, privatizacija usluga opskrbe vodom je imala za posljedicu rast cijena usluga i obustavu isporuke usluga građanima iz najugroženijih društvenih grupa, koje nisu bile sposobne podmirivati račune za isporučenu uslugu. Takve prakse u svijetu osporava novi socijalni pokret za ljudsko pravo na vodu, koji je u osnovi antiprivatizacijski pokret.
Ograničene mogućnosti uspostave tržišta usluga vode za piće i sanitarne potrebe proizlaze iz osobitosti vode za piće kao dobra koje je nezamjenjivo i nužno za održanje života, te iz složenosti procesa tehnologije proizvodnje vode za piće i sanitarne potrebe koji je usmjeren na zahvaćanje vode iz okoliša na lokalnom, najviše regionalnom uslužnom području, na kojem se formira prirodni monopol isporučitelja usluge. Stoga navedene osobitosti upućuju na potrebu da u cilju pravične opskrbe stanovništva izvedba te usluge ostane u rukama javnih isporučitelja.