Klimatske promjene i zdravlje naslov je predavanja kojeg će održati dr.sc. Branko Ančić u sklopu projekta Zelena knjižnica na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” (dvorana 302) u srijedu 30.5.2018. god. s početkom u 17 sati. Ulaz je slobodan, a organizatori su Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” i Društvo bibliotekara Istre.

Klimatske promjene ugrožavaju ljudsko zdravlje te utječu na sve sektore društva, kako na domaćem tako i na globalnom planu. Ekološke posljedice klimatskih promjena, kako onih već promatranih, tako i onih koje se predviđaju, kao što su porast razine mora, promjene u oborinama što dovodi do poplava i suša, toplinski valovi, intenzivniji uragani i oluje, degradirana kakvoća zraka, utječu izravno i neizravno na ljudsko zdravlje. Promatranje posljedica klimatskih promjena na ljudsko zdravlje posebno je izazovno jer okoliš i odluke koje ljudi donose utječu na zdravlje. Cilj ovog predavanja je ukazati na važnost proučavanja utjecaja kompleksnosti klimatskih promjena na osobno i javno zdravlje.

Doc. dr.sc. Branko Ančić je znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je i predstojnik Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Njegovi znanstveni i istraživački interesi uključuju sociologiju religije, sociologiju zdravlja i socijalnu ekologiju. Njegove publikacije uključuju analizu ateizma i nereligioznosti u Europi (Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, 2014), istraživanje odnosa religije i zdravlja (Sociologija i prostor, 2011), istraživanje pro-okolišnih stavova i ponašanja u Europi (Sustainability Perspectives from the European Semi-Periphery, Institute for Social Research in Zagreb and Heinrich Böll Stiftung Croatia, 2014), istraživanje javnih percepcija klimatskih promjena (Hrvatski meteorološki časopis, 2016), interpretaciju stavova povezanih s konceptom odrasta u Europi (Green European – environmental behaviour and attitudes in Europe in a historical and cross-cultural comparative perspective, Routledge, 2017) te analizu povezanosti energetskog siromaštva i osobnog zdravlja (Energy and Buildings, 2018.). Doc.dr.sc. Branko Ančić je potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva. Sudjelovao je i na istraživačkim boravcima na Sveučilištu u Cardiffu, Sveučilištu u Beču i GESIS institutu u Kölnu.