• Ankica Kovač. Uloga vodika u energetskoj tranziciji – 24.11. u 18 sati – Sveučilišna knjižnica u Puli
  • Marija Brajdić Vuković. Budućnost znanosti u doba društvenih kriza – 29.11. u 17 sati – SKPU