• Ivan Zoković – “Solarizacija Pule: energija u rukama građana” – 25.5.2023. u 18 sati
  • Petra Pavleka – “Šumski vrt u gradu” – 1.6.2023. u 18 sati