Izgradnja otpornih gradova i osnaženih zajednica u suočavanju s neizvjesnošću“ naslov je predavanja koje će 2. svibnja u 18 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli održati dr. sc. Ivana Keser. Predavanje u sklopu projekta Zelena knjižnica organizira Društvo bibliotekara Istre i Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Suvremeni gradovi su pod velikim pritiskom uslijed prirodnih katastrofa, klimatskih i demografskih promjena, iznenadnih ugroza i brojnih drugih poremećaja. Predavanje će biti usmjereno na ostvarivanje urbane otpornosti i održivosti kroz prizmu integriranog upravljanja i aktivnog uključivanja građana odnosno participacije svih društvenih skupina. Brojni su faktori koji usporavaju djelotvorno upravljanje gradovima, poput institucionalne inercije ili nedostatka razvojne vizije i političke volje da se upravlja transparentno, kao i nedostatak kapaciteta različitih organizacija za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju odluka od javnog interesa. Kroz primjere dobre prakse prikazati će se mogućnosti zadržavanja  urbane funkcionalnosti usmjerene na oporavak i daljnji razvoj.

Ivana Keser od 2011. godine zaposlena je kao istraživačica na Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb. Istraživačko djelovanje prvenstveno obuhvaća održivi lokalni, regionalni i urbani razvoj, strateško planiranje, participativno upravljanje te društveno poduzetništvo. Keser posjeduje iskustvo rada na prijenosu znanja u društvo, uključujući održavanje predavanja, radionica, stručnih usavršavanja koji uključuje različite aktere (javni sektor, civilno društvo, privatni sektor). Sudjelovala je u izradi niza strateških dokumenata i studija iz područja regionalnog i lokalnog razvoja te strateškog planiranja. Predavačica je na Specijalističkom studiju javne uprave, Sveučilište u Zagrebu; na Poslijediplomskom sveučilišnom interdisciplinarnom studiju Priprema i provedba EU projekata, Sveučilište u Zagreb; na Poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Upravljanja gradom, Sveučilište u Zagrebu, te na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija i održivi razvoj, Sveučilište Libertas. Također, Keser je sudjelovala u statusu istraživača na kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima te u provedbi primijenjenih znanstveno-istraživačkih i stručnih aktivnosti, uključujući projekte suradnje sa gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom.