Dan: 16. siječnja 2013.

Lidija Gajski: Sukob javnog i privatnog interesa u farmaciji i mediciniLidija Gajski: Sukob javnog i privatnog interesa u farmaciji i medicini

U petak 25. siječnja u 18 sati na Odjelu za ekonomiju i turizam “dr. Mijo Mirković” u Puli održano je predavanje Lidije Gajski o sukobu javnog i privatnog interesa u farmaciji i medicini. (Ukupno 150 korisnika) Zadnjih nekoliko desetljeća rast biomedicinskih istraživanja i